تنهاییـــــــــ ...!!

یکی نبود...
من همیشه از اول قصه های مادر بزرگ می ترسیدم

و آخر هم به واقعیت می پیوست…

یکی بــــود…یکی نــــــبود…!!!

 

[ پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 15:24 ] [ ....! ] [ ]